Amerika’da Vanderbilt Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada çocuk ve gençlerde stresle baş etmek için hangi yöntemlerin daha etkili olduğu araştırıldı. Bunun için toplam seksen bin gencin dahil edildiği, iki yüzden fazla stresle mücadele çalışmasının verileri incelendi. Çalışmanın başyazarı ve üniversitenin Gelişim Psikolojisi Profesörü Bruce Compas, stres yönetiminde etkili yolları öğrenmenin özellikle çocuklar için önemli olduğunu belirtti. Compas, konuşmasına şöyle devam etti: “Kronik stres erişkinler için kötü fakat çocuklar için daha kötü. Çünkü diğer pek çok olumsuz etkisinin yanı sıra stres, beyinde devam eden beyaz madde gelişimi sürecini aksatarak uzun vadede karmaşık düşünme ve hafıza becerilerinde, dikkati yönlendirmede, öğrenmede ve davranışlarda problemlere yol açabilir.”

Çalışmada stresle baş etme yöntemleri beş sınıfa ayrıldı: Problem çözme, duyguları baskılama, bilişsel yeniden değerlendirme, dikkat dağıtma ve kaçınma. Araştırmacılar bu yöntemlerin depresyon, kaygı ve yalnızlık gibi içselleştirilmiş belirtilerle, asosyal davranışlar ve saldırganlık gibi dışarıya yansıyan belirtiler üzerindeki etkilerini ölçtü. Compas, stresle baş etme yöntemleri üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Probleme farklı bir açıdan bakmak veya yapıcı iletişim halinde olmak gibi uyumsal yöntemlerin stresin olumsuz etkilerini gidermede daha etkili olduğunu gördük. Baskılama, kaçınma veya reddetme gibi uyumsal olmayan yaklaşımlara başvuran deneklerinse stresle ilişkili problemlerinin daha yüksek düzeylere çıktığını fark ettik. Stres çocuklarda ve gençlerde depresyon, kaygı, travma sonrası stres sendromu, yeme bozuklukları ve madde kullanımı gibi zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilen en güçlü risk faktörü. İyi haber şu ki beyin şekillendirilebilir bir organ. Stresle baş etmenin olumlu yöntemleri özellikle tüm aile tarafından öğrenilip uygulandığında stres tüm yaşam boyunca etkili şekilde kontrol altında tutulabilir.”