Alabama Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, şempanzeler ve insanların saldırı mağdurlarını benzer şekilde teselli ettiğini gösterdi. Plos One dergisinde yayınlanan araştırmada 2014 ve 2015 yıllarında Hollanda’da ölümcül olmayan 22 soygun olayının hemen ardından orada bulunan 249 bireyin kamera görüntüsü incelendi. Yaş benzerliği, aynı işyerinde çalışıyor olmak, mağdurun ve tanığın cinsiyeti gibi sosyal yakınlığı belirleyen etmenlerin fiziksel teselli davranışı olasılığını, örneğin kola dokunmayı ya da sarılmayı etkileyip etkilemediği belirlenmeye çalışıldı. Bulgular mağdurla empati kuran kişinin, mağduru teselli etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Örneğin kadınlar mağdurları daha çok teselli etti. Silah ya da fiziksel zorlama sözkonusu olduğunda, olaya şahit olan kişinin mağduru teselli etme olasılığı ciddi olarak arttı. Ayrıca aynı işyerinde çalışanların birbirini daha çok teselli ettiği gözlemlendi. Soygunları takiben sergilenen bu teselli davranışları şempanzelerin saldırılardan sonra sergiledikleri davranışlarla benzerlik gösteriyor.

Bilimsel olarak sadece birkaç türün; insan çocuklarının, şempanzelerin, bonoboların ve gorillerin saldırı mağdurlarını teselli ettiği kanıtlanmıştı. Bu çalışma erişkin insanlarda teselliyi gözlemleyen ilk çalışma olmasıyla dikkat çekiyor. Araştırmanın eş yazarlarından Doç. Dr. Peter Verbeek konuyla ilgili Magma’ya konuştu: “Çalışmamız olumlu sosyal davranışlarımızın pek çok önemli unsurunun evrimsel kökleri olduğuna işaret ediyor. Erişkin insanlarda gözlemlediğimiz saldırı sonrası teselli davranışı örüntüleri, evrimsel kuzenimiz şempanzelerde gözlemlediklerimize benziyor. Bu bilgi toplumumuz için önemli çünkü biz insanların doğamız gereği saldırgan ama kültür sayesinde barışçıl olduğumuza dair yanlış izlenimini düzeltmeye yardımcı oluyor. Ebeveynler ve öğretmenler bu bilgi doğrultusunda çocuk ve gençleri hepimizin doğasında zaten var olan empati temelli olumlu sosyal davranışlarla daha etkin şekilde besleyebilir.”