Mekonnen ve Hoesktra adlı bilimcilerin, Ocak 2018’de Water Resources Research adlı dergide yayımladıkları bulgular, dünyanın tatlı su ekosistemlerinin alarm verdiğini ortaya koyuyor. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının yüzde 38’i hali hazırda aşırı fosfor zenginliği nedeniyle toksik alg patlamalarının tehdidi altında. Alg patlamaları içme suyu kaynaklarının yanı sıra tatlı su ekosistemlerini de tahrip ediyor.

Dünyadaki Fosfor Miktarı

Dünyada atmosferdeki fosfor (P) miktarı oldukça az; çoğunlukla mineral halinde karalarda bulunur, çözünme ve parçalanma yoluyla okyanuslara kadar ulaşabilir. Toprakta bitkilerin kullanabileceği fosfor miktarı da kısıtlı; zira çözünmeyen bir biçimde kayalarda hapis olmuş durumda. Toprakta fosfor eksikliğini gidermek için çoğunlukla endüstri kaynaklı gübreler bitki beslemede kullanılır. Bitkiler o yıl içerisinde verilen fosforu tüketirken kalanı “artık fosfor” olarak toprakta birikir. “Artık fosfor” az bir kısmı fosfat biçiminde suda çözünürken bunun yüzde 70- 95’lik kısmı granül biçiminde tatlı su kaynakları ve okyanusa ulaşır. Sanayi ve evsel kaynaklı atıklarda fosfor içeriği açısından zengindir.

Kanalizasyon, tarım, endüstri gibi fosfor kaynaklarının dünya ekosistemlerine oluşturduğu baskıyı takip eden bilimciler, 2002 - 2012 yılları arasında yılda 1,47 gigaton fosforun evsel kullanım, endüstri ve zirai kaynaklı oluştuğunu ve tatlı sulara karıştığını hesaplıyor. Endüstri ve evsel kullanım kaynaklı fosfor küresel kirliliğin yüzde 58’ini oluştururken onu yüzde 38 ile zirai faaliyetler takip ediyor. Dünyayı en çok kirleten uluslardaysa birinciliği yüzde 30 ile Çin elinde bulundururken onu yüzde 8 ile Hindistan ve yüzde 7 ile ABD takip ediyor.