Ekonomi dergisi Oxford Economic Papers’ta yayımlanan bir çalışmaya göre üniversite eğitimi beklenen entelektüel faydalarının yanı sıra vicdanlı olma, dışadönüklük ve uyumluluk gibi bilişsel olmayan beceriler üzerinde de çarpıcı olumlu etkilere sahip. Üstelik üniversite eğitiminin bu beceriler üzerindeki etkisi daha düşük sosyoekonomik geçmişi olan öğrenciler için daha da belirgin.

Araştırmacılar üniversite eğitiminin etkilerini tespit etmek amacıyla Avustralya’da Ev, Gelir ve İşgücü Dinamikleri adlı bir anket çalışmasından edinilen verileri kullanarak sekiz yıl boyunca beş yüz yetmiş beş gencin eğitim ve karakter becerilerinin gelişimini takip etti. Bu becerileri değerlendirirken psikologlar tarafından karakter becerilerindeki farklılıkları açıklamak için kullanılan beş kişilik özelliğini dikkate aldı: Deneyime açıklık, vicdanlılık, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal dengesizlik. Veriler üniversiteye girişten önceki karakter becerilerinin ölçümleriyle dört ve sekiz yıl sonraki ölçümleri içerdi.

Üniversite Eğitiminin Yararları

Araştırmanın başyazarı Dr. Sonja Kassenboehmer konuyla ilgili şunları söyledi: “Üniversiteye giden öğrencilerin kişiliğinin değiştiğini açık şekilde görebiliyoruz. Gençlere yoğun bir öğrenimle beraber spor, siyaset ve sanat gibi ders dışı etkinlikler ve yeni bir sosyal ortam sunan üniversite deneyiminin öğrencilerin kişiliğini etkiliyor olması çok da şaşırtıcı değil. Fakat görünen o ki üniversiteler sadece konuya özel beceriler öğretmekle kalmıyor, toplum tarafından değerli kabul edilen nitelikleri kazandırmaya da yardımcı oluyor.”