Herkes şu önermeyi bilir: “İnsan toplumsal bir varlıktır.” Zira insan hayatı, sosyal ilişkilerle iç içe yer alır ve birbirinden ayrı düşünülemez. Sosyal çevreye sahip olmak, temel ihtiyaçlar arasında sıralanır. Hatta insanların tek kişilik hücrelere yerleştirildikleri cezaevleri de bu sebepten dolayı eleştirilir. Peki insanı diğer insanlardan ayırmak ömründen ömür alır mı?

Toplumsal yaşam ve ölüm arasındaki ilişki yirmi yıl boyunca araştırıldı ve sosyal bir hayat tarzı olan kişilerin daha sağlıklı olduğu görüldü. Toplumsal ilişkilerin sosyal uyum, sosyal dayanışma ve bağlar gibi biçimsel ve işlevsel özelliklerini bağımsız değişkenlere göre değerlendiren çalışma insanın yalnızken daha kırılgan olduğunu bilimsel olarak ilk kez kanıtladı. Kırılganlık kavramı, vücut - kütle endeksi, kan basıncı, tansiyon, belin çevresi gibi objektif biyolojik kavramlara bakılarak belirlendi. Bu değişkenler hayatın gençlik, orta yaş, yaşlılık gibi evrelerine göre ayrı ayrı gruplandı. İlk bulgular kişinin bulunduğu topluluğa uyumunun, psikolojik bozukluk görülme ihtimalini azalttığı ve zihinsel işlevlerinin daha sağlıklı işlediğini ortaya koydu.

Sosyal diye tanımlanan kişilerde şişlik, yüksek tansiyon ve obezite gibi rahatsızlıklar daha seyrek tespit edildi. Ergen gençlerde sosyal tecridin aynı hareketsizlik gibi şişlik ve vücut iltihabını artırdığı, ilerleyen yaşlarda toplumdan soyutlanmanın yüksek tansiyon riskini en az diyabet kadar artırdığı görüldü. Farklı yaş grupları toplumda yaygın farklı rahatsızlıklara karşı direnç sağladı, örneğin sosyal yönü güçlü ergenlerde obezlik daha az görünürken genç erişkinlerde şişlik ve iltihabın azaldığı gözlendi. Üst yaş gruplarındaysa aritmi ve yüksek tansiyonun azaldığı belirlendi. Öte yandan eşi veya arkadaşlarından yeterince destek göremeyen orta yaşlı bireylerde obezite artıyordu. Yine orta yaşlı bireylerde aile ve arkadaşlarla fazla sıkı sosyal bağların bel çevresini genişlettiği, kişiyi obezleştirdiği kanıtlandı. Çalışmalar, aşırı uçların ortadan kalkmasıyla beraber bu sıkıntıların zamanla kaybolduğunu da ortaya koydu.