Geçtiğimiz ay düzenlenen Ulusal MICE Çalıştayı’nın raporu açıklandı. Raporun ayrıntılarını basınla paylaşan I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, “MICE sektörü lokomotif bir sektörüdür ve 50’ye yakın farklı sektördeki paydaşlarımız da direkt olarak bu durumdan etkilenmektedir. Binlerce şirket ve yüzbinlerce çalışanı olan sektörümüz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır” diyerek gelecek tehlikeye dikkat çekti. “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acentaları Birliği, pandemi süreci öncesinden beri süregelen iletişim kopukluğunu onararak, bir araya gelmeli ve Mice sektörü ve diğer turizm branşları için koordineli bir şekilde çalışmalıdır” diye sözlerini sürdüren Kurt, beklentilerini sıraladı:

- Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması pandemi bitiminden sonraki üç aya kadar sektörümüz için devam etmeli.

- Mice acentaları ve sadece mice sektörüne hizmet veren paydaşlarının vergi, SGK ve stopaj gibi devlet ödemeleri pandemi sonuna kadar desteklenmeli.

- Aylık olarak verilen geçici izinler acentaların kira maliyetlerini ortadan kaldırmadığından, TÜRSAB belgeli Mice acentalarının pandemi sonuna kadar bildirim yaparak evden veya sanal ofislerden çalışabilmesine olanak sağlanmalı.