Doğada çöp yoktur. Çünkü doğa her türlü çöpünü dönüştürür. Organik atık tabir edilen ve kentsel çöpümüzün büyük bir miktarını oluşturan mutfak atıkları ve bağ-bahçe atıkları, çöpe atıldıklarında ciddi boyutta çevre felaketine sebep oluyor. Oysa ki bu atıkları kompost gübresine dönüştürmek mümkün. Buğday Derneği, “Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor” projesiyle bakanlıklardan belediyelere, pek çok kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek ülkemizde büyük ölçekli kompost üretimi için gereken bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamayı amaçlıyor. 

Organik atık tabir edilen bağ-bahçe ve mutfak atıkları, çöpe atıldıklarında ciddi boyutta çevre felaketine sebep oluyor. Suları ve toprağı zehirliyor, geniş doğal alanları kaplıyor ve küresel iklim değişikliğinin önemli bir sebebi olan metan gazı salıyorlar. Oysa, bu tip organik atıkları kompost gübresine dönüştürmek, böylece hem doğayı koruyup hem de toprağı bereketlendirmek mümkün. Pek çok ülke, farklı sistemler ve farklı büyüklükteki tesislerde bunu yapıyor. Türkiye’de ise yasal mevzuat var ama altyapı ve uygulama yeterince yaygın değil.

 

 

Kaynak: Buğday Derneği