WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), denizlerimizi plastik kirliliğinden kurtarmak için imza kampanyası başlattı. “Plastik kirliliğine hayır!” sloganıyla yola çıkılan kampanyada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a hitaben bir mektup hazırlandı.

Plastik atıkların denizlerde yarattığı tehlikeye dikkat çekilen mektupta, “Sıfır Atık Politikası” ve ücretli poşet uygulamasını hayata geçiren Türkiye’nin sorunun çözümünde kritik bir rol oynayabileceğinin altı çizildi.

“2030 yılına kadar denizlerimizdeki plastik kirliliğini durduracak, küresel ölçekte, bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin düzenlenme sürecine Türkiye’nin de öncülük etmesini talep ediyoruz” denilen mektupta, denizlerimizde en fazla bulunan 10 kullanımlık plastik ürünün çöpe dönüşmeden kaynağında durdurulmasını amaçlayan Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Direktifi’nin Türkiye’de de uygulanması istendi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli Sıfır Atık Politikası ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesinin doğru adımlar olduğunu belirterek; bu kampanya ile çözüme yönelik adımları hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Plastik Poşetlerin Zararları

WWF’in geçtiğimiz yıl hazırladığı WWF Akdeniz Plastik Raporu, Akdeniz’deki plastik atıklarla ilgili korkutucu gerçeği gözler önüne seriyor. Rapora göre, Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik maddeler oluşturuyor. Plastik poşet, sigara izmariti, şişe, şişe kapağı, pipet ve balon gibi büyük parçalar kirliliğin görünen kısmı. Bu durumun bir de mikro plastik kısmı bulunuyor. Zira beş milimetreden küçük plastikler daha da büyük bir tehlike yaratıyor. Akdeniz’de kilometre karede 1,25 milyon mikro plastik parçası bulunuyor. Deniz canlıları tarafından yutulan bu parçalar besin zinciri içinde insanlara kadar ulaşarak doğanın tamamını etkiliyor.

Her yıl denizlere karışan plastik atık miktarı ise yaklaşık 8 milyon ton! Akdeniz’e en çok plastiğin atıldığı ülke ise günde 144 tonla Türkiye... Uzmanlar, canlı ve doğa sağlığının korunması için bir an önce plastiğe karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor.

Plastikler Yok Olmuyor!

Plastik atıkların büyük çoğunluğu biyoçözünür olmadığı için, yüzlerce hatta binlerce yıl yok olmadan duruyor. Denize atılan bir sigara izmariti 5 yıl, plastik torba 20 yıl, plastik bardak 50 yıl, misina ise 600 yıl çözünmeden doğada kalıyor.