BMC Public Health isimli hakemli dergide yayımlanan yeni bir araştırma, dünya genelindeki pestisit kullanımının sonuçlarına dair tehlikeli tabloyu ortaya koyuyor. Wolfgang Boedeker, Meriel Watts, Peter Clausing ve Emily Marquez’in yaptıkları araştırmaya göre, 1990 yılında yıllık yaklaşık 25 milyon olan pestisit zehirlenmesi sayısı, 2020’de 385 milyona yükseldi. Bu yükselişin nedeniyse 30 yıl içerisinde pestisit kullanımının dünya genelinde yüzde 81 artmış olması. Araştırmaya göre, dünyadaki 860 milyon çiftçi ve tarım işçisinin yarısına yakını (%44’ü) her yıl zehirleniyor. 141 ülkeye ait verilerin incelendiği araştırmada pestisit zehirlenmelerinin yol açtığı ölüm sayısıysa yılda yaklaşık 11 bin olarak veriliyor.

Uluslararası Pestisit Eylem Ağı (PAN International) Koordinatörü Kristin Schafer’a göre, bu bulgular pestisitlerin kullanımının azaltılmasının aciliyetini gözler önüne seriyor. Schafer, “Bu pestisitler, yiyeceklerimizi üretenlerin kabul edilemez şekilde zehirlenmesine; aynı zamanda kanser gibi kronik sağlık etkilerine ve biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi ekolojik zararlara neden oluyor. Bu konuda bir an önce harekete geçilmeli” değerlendirmesinde bulunuyor.

Türkiye’de çiftçilerin saçında bile pestisit kalıntısı var

Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık’ın, Zehirsiz Sofralar Kampanyası için hazırladığı En Tehlikeli Pestisitler tablosuna göre, Türkiye’de, çiftçi ve tarım işçilerine zarar veren 86 pestisit etken maddesi kullanılıyor. Bu etken maddelerin arasında solunduğunda ölümcül olan, kansere yol açan, hormonal ve üreme sistemini bozan ya da birikim yoluyla vücuda zarar veren pestisitler bulunuyor.

Çukurova Üniversitesi’nde Dr. Saliha Çelik tarafından yapılan bir araştırma kapsamında da Adana Ceyhan'daki 66 tarım işçisi ve çiftçiden saç ve kan örnekleri alındı. Kontrol grubu olarak tarımla ilgisi olmayan 66 kişi de bu araştırmaya dahil edildi. Sonuçlarsa oldukça korkutucu:

-Çiftçilerin hepsinin saçında en az 1 tarım zehri var.

-66 çiftçinin saçlarında toplam 31 farklı tarım zehri var.

-Çiftçilerin yüzde 94'ünün kanında en az 1 tarım zehri var.

-Kontrol grubundaki tarımla ilgisi olmayan 66 kişiden 55'inin saçında, 52'sinin kanında pestisit mevcut. Bu sonuç, sadece pestisit kullanan çiftçilerin değil, bu ürünleri tüketenlerin de etkilendiğini gösteriyor.

Pestisit Zehirlenmeleri Artıyor 1

#ZehirsizSofralar

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, hem çiftçi ve tarım işçilerinin sağlığını korumak hem de pestisit kullanılan ürünleri tüketen toplumun sağlığını korumak için pestisit kullanımını azaltmaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi çağrısı yapıyor.

Buğday Derneği’nin öncülüğünde 100’ü aşkın kurum ve inisiyatifin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, insana ve çevreye zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanması için 23 Kasım 2019’da Zehirsiz Kampanya’yı başlattı. Kısa sürede büyük yankı bulan kampanya olumlu sonuç verdi: Tarım ve Orman Bakanlığı 25 pestisit etken maddenin yasaklanmasına, 7 etken maddenin de kısıtlanmasına karar verdi. Zehirsiz Kampanya, şu taleplerle devam ediyor.

1-Dünya Sağlık Örgütü tarafından “son derece tehlikeli”, “yüksek seviyede tehlikeli” ve “muhtemel kanserojen” olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 9 etken madde (ethoprophos, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion) öncelikle ve acilen yasaklansın.

2-Pestisitlerin tamamının 2030 yılına kadar yasaklanması, doğa dostu, zehirsiz yöntemlerle tarımsal üretim yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli adımlar atılsın; doğa dostu tarım yöntemleri ve bu yöntemlerle tarım yapan küçük üreticiler desteklensin; üreticileri doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın.

3-Türkiye’de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler artırılsın, elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın.