Dünyada ve ülkemizde arıların nüfusu her geçen yıl giderek azalıyor. Arı nüfusunun azalması; biyoçeşitliliğimizi, gıda hakkımızı ve dolayısıyla yaşamı tehdit ediyor. Arıların ölümüne neden olan en önemli etkenlerin başında tarımda kullanılan pestisitler geliyor. Yanlış ve zamansız ilaç kullanımından ötürü ülkemizde her yıl ortalama 120 bin arı kolonisinin öldüğü tahmin ediliyor. Ayrıca küresel iklim değişikliğine bağlı olarak görülen sıcaklık geçişleri (aşırı soğuk veya aşırı sıcak havalar), mevsim dışı ve sert iklim olayları da arıları olumsuz etkiliyor.

Kovan Çok, Verim Yok 1

Türkiye’de arı nüfusunun azalmasının önemli nedenlerinden biriyse arıcılık yöntemlerimizdeki yanlışlıklar. Dünyada en fazla kovana sahip ikinci ülke olmasına rağmen bal verimi dünya ortalamasının altında ve yanlış arıcılık yöntemleri nedeniyle arılar giderek güçsüz düşüyor. Türkiye’de son yirmi yılda arıcılık yapan kişi ve koloni sayısında büyük bir artış olsa da arıcılığa yeni başlayanların deneyim eksikliği ve yerleşmiş bir arıcılık kültürünün olmayışı nedeniyle Türkiye, birim koloni başına bal verimiyle diğer arı ürünleri üretiminde dünya ülkelerinin çok gerisinde yer alıyor. Bal dışındaki ürünlerin üretimi yok denecek kadar azken, balda ilaç ve antibiyotik kalıntılarının çıkması da yine bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Arı hastalıklarıyla ve parazitlerle sentetik kimyasal mücadele kısa vadede başarılı gibi gözükse de hem balda kalıntı bırakıyor hem de uzun vadede koloniyi zayıflatarak hastalıklara açık hale getiriyor.

Arıları bal üreten işçiler olarak görmek yerine arı odaklı, arılara ve çevreye zarar vermeyen geleneksel ve ekolojik arıcılık yöntemlerini yaşatmalı ve yaygınlaştırmalıyız. Buğday Derneği, AB Erasmus + Programı kapsamında gerçekleştirdiği Arıları Yaşatalım projesiyle ülkemizdeki arı dostu, geleneksel ve ekolojik arıcılığa dair bilgi eksikliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Buğday Derneği’nin proje ortaklarıyla birlikte düzenlediği Uluslararası Ekolojik Arıcılık Konferansı, 9 Aralık’ta saat 10.00 - 17.30 arasında Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Konferansta, Türkiye’de ilk defa arı odaklı, arılar ve ekosistem için bütüncül arıcılık ve ekolojik arıcılığın temelleri tartışılacak, Türkiye ve dünyadan ilham veren örnekler aktarılacak.