Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Çırpılar ve Kovancı köylerinde, 200 MW kurulu güce sahip ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği öngörülen “Çırpılar Kömürlü Termik Santrali”nin kurulması planlanıyordu. Proje karşı yıllardır mücadele eden yöre halkının çabalarıyla santralin yapımı üç kez durdurulmuş ancak tüm itirazlara rağmen gündeme gelmeye devam etmişti. Santrala Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiş ancak karar temyize götürülmüştü. Danıştay 6. Daire, Çanakkale İdare Mahkemesi'nin verdiği “ÇED Olumlu Kararının İptali” kararının ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve alınan kararın onanmasına karar verdi.

İki kez bilirkişi keşfinin gerçekleştirildiği davada iki bilirkişi raporu da projenin ekosistem üzerinde yaratacağı baskıyı dile getiriyor ve projeyi kamu yararına aykırı buluyordu. Daha önce verilen iptal kararında da santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin çalışmalarla birlikte hava kirliliği ve su çalışmalarının yetersiz olması gerekçeleri dikkat çekiyordu. Bölgenin hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkileyecek, tarımsal üretim üzerinde risk oluşturacak projenin ÇED raporu hakkında verilen olumlu kararının kesin olarak iptali yöre halkına rahat bir nefes aldırdı.

"Agonya Ovası Kurtuldu" haberi için buraya tıklayın.