Yeni Zelanda’nı Kuzey Adası’nda bulunan ve adanın yerlileri olan Maorilerce kutsal kabul edilen Whanganui Nehri, dünyada ilk kez yasal olarak canlı statüsüne kavuşan su kaynağı oldu. Yeni Zelanda hükümeti yetkilileri ile Maori Kabilesi temsilcileri anlaştı ve Whanganui Nehri'ne bir insanla aynı yasal statüyü sağlayan kanun tasarısı 15 Mart Çarşamba günü kabul edilerek yasalaştı. Böylece Whanganui Nehri yerel halkın kültüründeki anlamına yeniden kavuştu ve dünyada ilk kez insanla eşit yasal hakka sahip olan nehir unvanını aldı.
 
 
Yeni Zelanda Whanganui Nehri'ne Canlı Statüsünü Geri Verdi
 
Yeni Zelanda Kuzey Ada’da bulunan Whanganui Nehri, Avrupalı yerleşimciler adaya gelmeden önce yerli halk Maoriler tarafından kutsal bir yaşam kaynağı olarak görülüyordu. Maori kültüründe nehrin, tıpkı bir insan ya da karınca gibi canlı olduğuna inanılıyordu. Ancak Avrupalı yerleşimcilerin adaya akın etmesiyle yerli halk ile yaşanan ve uzun yıllar devam eden çatışmaların ardından Whanganui Nehri önce Ulusal Park ilan edilerek doğa koruma alanı ilan edildi. Maorilerin inanç ve kültürlerine karşı gösterdikleri bağlılığın sürmesi için yıllardır süren mücadeleleri sonucu da sonunda yeniden canlı statüsüne kavuştu. Üstelik de bu statü Yeni Zelanda hükümetinin çıkardığı bir yasayla garanti altına alındı.
 
 
Nehrin Tüzel Kişiliği İki Yetkili Tarafından Temsil Edilecek
 
Avustralya kaynaklı (http://www.news.com.au) sitesinde yer alan Megan Palin imzalı habere göre, 15 Mart’ta kabul edilen yasayla bundan böyle Whanganui nehri yasa önünde bir insan ya da şirketin sahip olduğu haklara sahip olacak. 190 kilometre uzunluğa sahip olan ülkenin üçüncü büyük nehrinin tüzel kişiliğini Maori topluluğunun seçeceği bir üye ile Yeni Zelanda hükümetinin atayacağı bir yetkili birlikte temsil edecek.
 
 
Maorilere Göre Nehirler Zaten Canlı Bir Varlıktı
 
Yeni Zelanda kabinesi bakanı Christopher Finlayson, bir doğal kaynağa tüzel kişilik verilmesinin kimi insanlar tarafından oldukça garip karşılandığını söyledi. Ancak adanın yerli halkı olan Maorilere göre nehirler de tıpkı insan ve diğer canlılar gibi yaşayan birer varlık. Eski bakan Finlayson, Maorilerin bir parçası olan Iwi topluluğunun geleneklerinde, yerli dildeki adı ‘Te Awa Tupua’ olan nehrin canlı olarak tanınmasının geçmişe dayandığına dikkat çekerek, “Yeni Zelanda’nın yerlileri, 1870’li yılardan bu yana kutsal saydıkları nehirle aralarındaki ilişkinin tanınması için savaş açmıştı” dedi.
 
 
Yerli Halkın Anlamlı Zaferi Gözyaşlarıyla Kutlandı
 
Yaklaşık 150 yıldır süren ve Yeni Zelanda tarihinin en uzun davası olarak anılan Maorilerin nehirleri için verdiği mücadelenin yasal bir zaferle sonuçlanması, gözyaşlarıyla ve yerel müzikler eşliğinde kutlanırken nehrin iyileştirilmesi için oluşturulan fona yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı.
 
 
Nehrin Sağlığı Halkın Sağlığına Bağlı
 
Yeni Zelanda Parlamentosunda İşçi Partisi’ni temsil eden Adrian Rurawhe, Whanganui Nehri'nin sağlığının, doğrudan halkın sağlığına bağlı olduğunu belirterek, “Bu nedenle, bir ırmağın bir kişi olarak muamele görme kavramı Maori için olağandışı değildi. ‘Ben nehirdim, nehir de ben’ şeklindeki ünlü Maori atasözü de bunu doğruluyor” diye konuştu.
 
 
Yerliler ve Avrupalı Yerleşimciler Taşımacılıkta Kullandı
 
Kuzey Ada’dan doğarak Tasman Denizi’ne dökülen Whanganui Nehri, adanın yerlileri ve Avrupalı yerleşimciler tarafından taşımacılıkta kullanılıyordu. Ulusal Park olarak koruma altında bulunan nehrin bulunduğu vadi, doğa turizmi açısından da ülkenin önemli bölgelerinin başında geliyor.
 
 
Yerli Kültürlere Karşı Dayatmacı Yeni Dünya'nın Geri Adımı
 
Whanganui Nehri, yerel kültürde zaten var olan canlı statüsünü geri almış oldu. Yeni Zelanda hükümetinin çıkardığı yasa, dünyanın dört bir yanında coğrafya ve kültür arasındaki ilişkiyi yüzlerce yıldır dayatmalarla bozan ve bütün kültürleri kendi anlayışına göre yönetmeye çalışan kolonyalist ‘Yeni Dünya'nın’ ilk somut geri adımı olarak yorumlanıyor.