Türkiye’nin en büyük müze kompleksi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nin salonlarında sergilenen eserleri tanıtan, kapsamlı bir katalog hazırlandı. Müzede envantere kayıtlı yaklaşık 65 bin eserden şimdilik 5 bin tanesi sergileniyor. Paleolitik Çağ buluntularıyla başlayan sergide en dikkat çekici eserler arasında Neolitik Dönem’e tarihlenen ve insan boyutlarında yapılmış dünyanın en eski heykeli olan “Urfa Heykeli”, yine dünyanın en eski tapınak kompleksi Göbeklitepe’den gelen buluntuları ile bir tapınağın canlandırması yer alıyor. Atatürk Baraj Gölü altında kalan Nevali Çori’den 90’lı yılların başında taşınarak koruma altına alınan bir tapınak da müzede yeniden inşa edilmiş durumda. Bu eserleriyle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi özellikle Neolitik Dönem açısından dünya müzeleri arasında oldukça seçkin bir yere sahip. Neolitik Dönem’in ardından sergi sırasıyla Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağı, Hellenistik, Roma, Bizans ve İslami döneme tarihlenen eserlerle devam ediyor. Mozaik Müzesi’ndeki çok sayıda eserin içinde Savaşçı Amazon kadınlarının dünyada ilk olarak mozaiğe resmedilmiş halinin ise yine ayrıcalıklı bir yeri var.

Müze Kitap 1

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanan Şanlıurfa Müzesi Arkeolojik Eserler Kataloğu müze müdürü Celal Uludağ’ın koordinatörlüğünde hazırlandı. Toplam 1066 gibi oldukça büyük bir sayıda eserin fotoğraf ve bilgilerine yer verilen katalog, aralarında Magma Dergisi arkeoloji editörü Doç. Dr. Necmi Karul’un olduğu Prof. Dr. Gülriz Kozbe ve Ahmet Yavuzkır’dan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Eserlerin fotoğrafları Magma fotoğrafçısı Yusuf Aslan ve Ahmet Yavuzkır’a ait. Ayıca katalogda bölgedeki kazıları gerçekleştiren bilim insanlarının kaleme aldığı 13 makale ve 10 harita ile çok sayıda illüstrasyon ve kronoloji tablosuna yer alıyor.