Sahadaki işleyişiyle konvansiyonel bir savaş, boyutları ve sonuçları itibarıyla yeni türden bir dünya savaşı. NATO’nun genişleme hırsının, tek kutuplu dünya sevdasının, hegemonya tutkularının, Sovyet sonrası çözülememiş hesapların, dünyanın görmezden geldiği sekiz yıllık iç savaşın korkunç sonucu… Rusya ile Ukrayna arasında patlayan savaş, bölgesel bir savaş olmanın çok ötesine yayıldı.