Mustafa Kemal Paşa, 1919’un 19 Mayıs’ında Samsun’a çıktığı dönemde modern tür sınıflandırmasının üzerinden 250 yıldan fazla zaman geçmişti. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun kendi tebaasından hemen hiç kimse flora ve faunayla ilgilenmemişti. Cumhuriyet döneminde eğitim alanındaki inkılâplar, birçok önemli bilimcinin yetişmesine, yüzlerce yeni türün keşfine ve dünyaya tanıtımına giden yolu açtı.