Uygarlık tarihinin beşiği Mezopotamya’nın Tur Abdin bölgesinde güçlü, ulaşılmaz, mağrur ve korkutucu kaleler... Kimisi tamamen unutulmuş, kayıtlarda izi olmayan kalıntılar bile ihtişamlı geçmişlerini gözler önüne seriyor. Vadilerin ıssız tepelerinde asırlardır nöbetlerine devam eden kalelerin hikâyesi ve fotoğrafları ilk kez Magma’da...