Günümüzde canlı türleri, insan etkisinden arındırılmış bir yeryüzüne kıyasla bin kat daha hızlı yok oluyor. Oysa dünyayı yaban hayvanlarıyla ve bitkilerle paylaşmak insan varlığını da güvence altına alıyor; temiz hava, su ve sağlıklı besine ulaşmamızı sağlıyor. Tüm olumsuz gidişe rağmen yeryüzünü iyileştirmenin akılcı bir yolu var. O yol da doğal ekosistemleri onarmaktan geçiyor.