Halka yönelmiş en ağır şiddetti işgal; ruhları en derin darbelerle örseleyen utançtı... Türkiye, 1. Dünya Savaşı sonrası bu utancın kollarına itildi. Bir yanda teslimiyet ve işbirliği kotarıldı, öbür yanda ret ve direniş örgütlendi. Mustafa Kemal, işgale karşı direnişi, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesini bir halk hareketi olarak örgütledi. Meşruiyeti halk iradesinde aradı; asker olarak çıktığı yolda sivil bir lider olarak yürüdü. İşgalle birlikte eski düzen de silinip gitti. Kurtuluş Savaşı devrimle taçlandı.