Türk İslam kültür tarihindeki en önemli kurucu metinlerden olan Kutadgu Bilig, ülküsel bir devletin ve liderin nasıl olması gerektiğini, hem lidere hem de yurttaşlara düşen ödevleri ve ahlak kurallarını bildirir. Sadece bu da değil, insan hayatının anlamını inceleyen, fertlerin toplum ve devlet içindeki yerini belirleyen Kutadgu Bilig, yazılışının 950. yılında âdeta el sürülmemiş bir abide gibi duruyor.