Kazakistan’ın uçsuz bucaksız bozkırları batıda Volga Deltası’ndan doğuda Altay Dağları’na ve kuzeyde Sibirya ovalarına kadar uzanır; güneye indikçe bu bozkırlar çöle dönüşür. Bu geniş coğrafyanın barındırdığı zengin yaban hayat hem geçmişte hem de günümüzde insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle tehdit altında. Buna rağmen ülke 500’den fazlası endemik altı binden fazla bitki, 170’ten fazla memeli ve 520’den fazla kuş türüyle zengin bir biyo-çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.