Derinlerde, sonsuz maviliğin ortasında yalnız bir gemi... Çatlaklarında çeşit çeşit canlıyı barındıran renkli kayaçlar, dipsiz kovuklar... Sualtındaki yaşama, asırlardır süregelen avcılık yöntemi çökertme dalyanlarıyla katılan balıkçılar... Magma’dan Ali Ethem Keskin, İzmir - Karaburun’da denizin sırlarını aradı.