Kayseri’deki Koramaz Vadisi, çoğu Bizans dönemine tarihlenen yaklaşık kırk kadar kaya kilisesine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan benzersiz fresklerle süslenmiş Isbıdın Kaya Kilisesi korunmadığı için bin yıllık bu nadir duvar resimlerini kaybediyor. Alman Ostalb - Kirchheim Mağara Araştırma Grubu ve Türk Obruk Mağara Araştırma Grubu bu mağarayı haritalayıp duvar resimlerinin son durumunu belgeledi.