Anadolu merkezli Türk coğrafyasının en özgün ve en popüler sufi tarikatlarından birisinin isim babası ve esin kaynağı... Yeniçerilerin piri… Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli kimdir; hakkında ne biliyoruz?