Omo Vadisi, geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren ve insanlık tarihine ışık tutan çok sayıda kabileye ev sahipliği yapıyor. Baraj inşaatı ve tarım alanlarının özelleştirilmesi, bu değerli insanlık mirasını yok olma noktasına getiriyor.

#yavaşhayat

magmaabone.com

magmadergisi.com