Yaklaşık beş yüz yaşında bir pazar. Yaşayan Maya kültürünün yüzyıllardır nefes aldığı, alışveriş üzerinden günümüze aktarıldığı canlı bir müze âdeta...