Balkanlardan döne kıvrıla kilometrelerce akan Meriç Nehri ile Ege Denizi’nin buluştuğu bir yarımada üzerinde oturur Enez. Neolitik dönemden bu yana nehir ve deniz kıyısında akan hayat doğanın ritmi ve sesleriyle iç içe geçmiş. Baharda çatılarda üreyen gümüş martılar, yazın çeltiklerdeki kurbağalar, kışın göllerdeki flamingolar, kuğular, pelikanlar...