Yerli halkların yaşadığı topraklar biyolojik çeşitliliğin yüzde 80’ini barındırıyor. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşayan halklar en başarılı koruma yöntemlerinin sırlarına sahip. Ancak doğaya “korunması gereken değerli bir mal” gibi bakan koruma projeleri yerli halkların bu başarısını yok sayarak onları yerinden ediyor, onların doğayla kurdukları barışçıl dengeyi bozuyor.