Magnetler, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler ve diğerleri... Geçmişi Tunç Çağı’na uzanan bir uygarlık beşiği. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara kucak açmış; isyanlar, baskınlar, savaşlar görmüş... Efsanevi Spil Dağı’nın ışığıyla aydınlanan Manisa, büyük ve derin öyküsüyle geçmişten geleceğe uzanıyor.