Türkiye’nin kanayan yarası iş kazaları. Her yıl binlerce çalışan, iş kazasından çok cinayeti andıran tedbirsizliklerin kurbanı oluyor. İşverenlerin ve ilgili kurumların iş güvenliği ve işçi sağlığını hiçe sayan uygulamaları ne yazık ki sadece Soma gibi toplu katliamlar yaşandığında tartışılıyor ve sonrasında unutturulmaya terk ediliyor. Oysa ölümler her an devam ediyor. Yürürlükteki mevzuat hükümleri ısrarla uygulanmıyor; iş kazalarının sorumluları yargılanmıyor; çalışma koşullarından kaynaklanan meslek hastalıklarına bağlı ölümler dikkate alınmıyor.

İşçi güvenliği ve sağlığı konusunda yıllardır mücadele yürüten, mağdur işçilere ve işçi ailelerine her konuda destek olmaya çalışan 1 Umut Derneği Adalet Arayana Destek Grubu, İş Cinayetleri Almanağı 2015’i yayımladı. Almanak, 2015 yılı içinde Türkiye’de gerçekleşen ve neredeyse tamamı tedbirsizlikten kaynaklanan iş kazalarını ayrıntılı şekilde inceliyor. Almanak verilerine göre, bildirimi yapılmayan, kayıtlara geçmeyen ve basına yansımayan iş cinayetlerinin varlığıyla birlikte 2012’de en az 878; 2013’te en az 1.235; 2014’te en az 1.886 işçi hayatını kaybetti. SGK verilerine göre de 2009’dan 2014’e kadar geçen altı yılda çalışırken hayatını kaybeden işçilerin sayısı 8.066. İşçi ölümleri geçtiğimiz yıl da 2014’teki sayıya yaklaştı. Almanak tespitlerine göre 2015’te en az 1.703 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Almanak, bu ölümlerin hangi illerde ve hangi sektörlerde gerçekleştiğini de belirledi. Buna göre 418 ölümle inşaat sektörü başta. Bunu sırasıyla tarım, taşımacılık, genel işler, madencilik ve enerji alanlarındaki ölümler izliyor. 2015 İş Cinayetleri Almanağı, tüm kitabevlerinde.