Türk medyasında kadın gazeteciler mesleklerini icra etmek için mücadelelerini büyük bir azimle sürdürüyorlar. Kadın gazeteciler, Türkiye’deki kadın mücadelesinin en önemli aktörleri arasında. Prof. Dr. Suat Gezgin’in Nobel Kültür yayınlarından çıkan “Çağının Tanığı Kadın Gazeteciler” bugün hâlâ gazetecilik yapmaya çalışan 56 kadın gazetecinin tanıklıklarını bize aktarıyor. Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan Gezgin’in kitabında yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak 25 soru yöneltilen 56 kadın gazetecinin meslekte “kadın” olarak yaşadıkları sorunlar aktarılıyor. Ayşenur Aslan’dan Melis Alphan’a, Çiğdem Toker’den Nermin Abadan Unat’a, Zeynep Oral’dan Sultan Uçar’a kadar farklı kuşaklardan kadın gazeteciler kendi meslek öykülerini anlatırken Türk basın tarihinle de ilgili birçok anekdota değiniyor. Kitapta cesur kadın gazetecilerin çeşitli zorluklarla mücadele ederek haber yapma, gerçekleri aktarma ve toplumsal değişimlere öncülük etme çabalarına bizler de okur olarak tanıklık ediyoruz.


Kadın gazetecilerin hemfikir olduğu konular arasında; gazetecilikte kadın-erkek fırsat eşitliğinin olmaması, maaşlarının erkeklerin gerisinde olması, daha uzun saatler çalışmaları gerektiği ve hatta hangi bölümde çalışacaklarına dair kararların kendileri tarafından değil, üstleri tarafından alındığı, yönetici kademelerinde yer almanın çok zorlayıcı olduğu, bunun için de gerekli çabayı gösterme motivasyonlarının düşük olduğu gibi hususlar sayılabilir. Kitap tanıklıklarına yer verilen kadın gazetecilerin hemen hepsi “camdan tavan” engelini aşmak için kadın dayanışmasının şart olduğunu vurguluyor.


Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümündeki öğretim üyeliği görevinden emekli olduk sonra Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü olarak da görev yapmaktadır.