Yırcalı çocuk, yerinden sökülmüş yaşlı bir zeytin ağacına yaslanmış, kederle boşluğa bakıyor. Uzakta gördüğüyse yalnızca termik santralin bulutlara ulaşan bacaları.