Terakota askerlerin duruşlarından ellerinde çeşitli silahların olduğu anlaşılıyor. Silahlar imparatorun ölümünden sonra yağmalanmasına rağmen kazılarda bugüne dek çoğunluğu silah olmak üzere 40 bin kadar metal nesne açığa çıkarıldı. Bugün müzede sergilenen heykellerin büyük bir kısmı uzun bir restorasyon sürecinin ardından tümlenerek yeniden ayağa kaldırıldı.