Papaz balıkları (Chromis chromis), kayalık resifin üzerinde planktonlarla besleniyor. Resiflerdeki balık biyokütlesinin sayımları kayalık resiflerde yapılıyor.