Verimli toprağı, mineralleri hatta petrol rezervleriyle Madagaskar, potansiyel olarak zengin kaynaklara sahip ama yine de dünyanın en yoksul ülkeleri arasında. Nedenini tahmin etmek zor değil, uzun sömürge dönemi, kaynakların yağmalanması, emek istismarı...