Eskilerin kısrak sağanların ülkesi dediği Tuna kıyılarından Kazakistan ovalarına uzanan Büyük Bozkır, Amazonların gerçek ülkesiydi. Kuzey Kafkasya'da Kuban Nehri Vadisi, onların da parçası olduğu İskit, Sarmat, Hun ve Alanların büyüleyici kültür vahasıydı. O zamanlar Kafkasya'yı batıya bağlayan en önemli ticaret yolu buradan geçerdi ve göçebelerin dünyaya nam salan atlarını yetiştirdikleri, sürülerini besledikleri bereketli otlakları barındırıyordu.