Akdeniz'e özgü deniz çayırı (Posidonia oceanica), denizlerin ciğeri olarak bilinmesi dışında çokça yavru balığa da büyüme ve beslenme ortamı sağlıyor.