Moğolistan'daki Buryat Şamanlarında seçici ruh bazen bir av efendisinin kızıdır. Rengeyiği ya da "su ruhu" olur. Kimi zaman kıskanç bir âşık, bir hayvan eş gibi davranan bu ruha, damat konumundaki Şaman, hayvan biçimine girerek ulaşır. Sibirya'daki Tunguz Şamanlar şifa ayinleri sırasında hayvan kılığına girip hayvan taklidi yapar. Batı Tunguzlarında, vefat etmiş bir Şamanın yardımcı ruhu, Şaman adayı olarak seçtiği kimsenin ruhunu öteki dünyaya götürür. Ruh burada bir hayvan-ana tarafından yutulur.