Yemen'de bele sokulan kıvrık hançer, korunma amacından çok simgesel, kültürel bir öğe. Erkeklerin istisnasız tamamı küçük yaşlardan itibaren "cembiye" denen geleneksel hançeri onur ve erkeklik simgesi olarak süslü kılıflarda ve kemerler üzerinde taşıyor. Cembiyelerin asıl kıymetlisi sapı gergedan boynuzundan yapılmış olanlar ancak gergedanları korumaya çalışan uluslararası yasalardan sonra daha az bulunur oldular. Baraa adıyla bilinen dans, yaklaşık yirmi erkeğin çember halinde ellerinde hançerleriyle toplanıp ortada çalınan davulun ritmine göre hızlanıp yavaşlıyor.