Efsaneler çelişkili bir şekilde Amazonların hem göçebe olduklarını hem de Efes, İzmir gibi kentleri kurduklarını söyler. Özellikle Efes ve Efes'teki Artemis tapınağı onlarla ilişkilendirilmiştir.