Üniversite dersleri, öğrencilerin problem çözme becerileri geliştirmesine pek yardımcı olmuyor. British Columbia Üniversitesi, Okanagan yerleşkesinde yapılan bir çalışma kapsamında, farklı sınıflarda okuyan öğrencilerin problem çözme becerisini ölçmek için bir test sistemi geliştirildi. Bin öğrenciden, okulun ilk yarıyılının başında ve sonunda ilgili testi yapması istendi.

Problem çözme, “çözüm yolunun hemen belli olmadığı, farklı bilim dallarıyla kesişen gerçek bir durumu çözmek için kişinin beyin gücünü kullanma kapasitesi” olarak tanımlandı. Birinci sınıf öğrencileri problem çözme becerilerinin ilk yarıyılda yaklaşık yüzde on arttığını bildirse de öğrencilerin çoğu sonraki yarıyıllarda ya çok az ilerleme yaşadığını ya da hiç yaşamadığını söyledi.

Problem çözme, iş dünyasında giderek daha fazla aranan bir beceri. Üniversitelerin eğitim sistemlerini öğrencilerin beceri temelli bir ekonomiye daha etkin katılabilmesine yardımcı olacak şekilde uyarlaması; hocaların da geleneksel derslerden ve ezber beklentisinden vazgeçip öğrencileri, bilgiyi kendi kendilerine keşfetmeye yönlendiren yaklaşımları benimsemesi gerekiyor.

British Columbia Üniversitesi’nden Andis Klegeris çalışmasını Magma ile paylaştı: “Geleneksel olarak üniversiteler, öğrencilere bilime özgü bilgiyi öğretmek için kuruldu. Fakat günümüz toplumunda bilgiye dergiler, gazeteler ve internet temelli pek çok kaynaktan ulaşmak mümkün. Bilginin yayılması artık sadece üniversitelerin tekelinde değil. Üstelik çağımızın dinamik işyerleri sadece belirli işkollarına özgü beceri ve yetkinliklere sahip olmakla kalmayıp farklı coğrafi ve kültürel konumlarda çalışabilen, muazzam miktarda veriyi yorumlayabilen ve bilgiyi farklı bilim dallarıyla bütünleştirebilen çok yönlü çalışanlar talep ediyor. Yaratıcılık, uyumluluk, öğrenme isteği, hem bağımsız hem bir ekibin parçası olarak çalışabilme yeteneği, etkili iletişim, örgütsel beceri, duygusal zekâ ve özgüven gibi nitelikler sergileyen çalışanlar tercih ediliyor artık. Bunu fark eden pek çok üniversite, istihdam ve yaşam boyu süren öğrenim için gerekli, aktarılabilir beceriler kazandırılmasına yönelik dersler de veriyor.”