Bilimciler çocukların etkileşimleri hakkında ebeveynlerin yaptığı açıklamaların dört - altı yaş arası çocuklarda başka çocukların davranışlarını olumlu yorumlama ve buna bağlı olarak daha az saldırgan tavırlar sergileme üzerinde etkisi olup olmadığını araştırdı. Bulgulara göre ebeveynlerin açıklamaları çocukların akranlarının davranışlarını olumlu karşılamalarına yardımcı olabiliyor. Çalışmada toplam iki yüz yetmiş orta halli Hollandalı ebeveyne ve onların dört - altı yaş arası çocuklarına dört kısa öykü içeren resimli bir kitap gösterildi. Öykülerde çocuklar arasındaki, yorumlanması güç olaylar anlatılıyordu. Örneğin kimi çocuk başka bir çocuğun çarpması nedeniyle oyun bahçesinde düşüp hafifçe yaralanıyor, kimiyse dağıtan öğrenci tarafından unutulduğu için sınıfta şeker alamıyordu. Kitaptaki olayları daha olumlu bir düşünme biçimiyle yorumlayan ebeveynlerin çocukları ebeveynlerinin olmadığı bir ortamda da benzeri olayları olumlu yorumladı. Utrecht Üniversitesi’nde yapılan çalışmanın başyazarı Psikolog Anouk van Dijk şunları söyledi: “Küçük çocuklar akranlarının davranışları nedeniyle fiziksel olarak zarar gördüklerini ya da dışlandıklarını hissederek üzülebilir. Oysa bu yaşlarda bu davranışların amacı çoğu zaman belirsizdir. Pek çok çocuk muğlak nedenleri olan bu tür davranışları kaza diye yorumlasa da kimisi daha olumsuz algılayabilir. Ebeveynler bu gibi durumları olumlu şekilde yorumlayıp çocuklarının sosyal dünyalarında daha az düşmanlık algılamalarına, saldırganca davranışlarını azaltmaya ve uzun vadede daha mutlu bireyler olmalarına yardımcı olabilir.”