Pediatric Research dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarında akademik başarıyı artırmak için merak duygusunu teşvik etmek değerli bir yaklaşım olabilir. Michigan Üniversitesi C.S. Mott Çocuk Hastanesi ve İnsan Büyümesi ve Gelişimi Merkezi’nden araştırmacılar Erken Çocukluk Boylamsal Çalışmasına dahil edilen altı bin iki yüz anaokulu öğrencisinin verilerini inceledi. Ekip çocukların merak düzeyini ebeveynlerin doldurduğu bir davranış anketine dayanarak ölçtü. Ayrıca çocukların okuma ve matematik becerilerini değerlendirdi. İncelemeler ilginç bir bulguyu ortaya koydu: Düşük gelirli ailelerin çocukları sınıf arkadaşlarına kıyasla genellikle daha düşük başarı oranlarına sahipti fakat meraklı olarak tanımlanan çocuklar okuma ve matematik görevlerinde daha yüksek gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer başarıyı gösterebildi. Çalışmanın araştırma lideri Dr. Prachi Shah bulguları şöyle özetledi: “Merak, keşfetmekten keyif almak, araştırma arzusu duymak ve bilinmeyenle ilgili cevapları arama dürtüsü olarak tanımlanıyor. Küçük çocuklarda öğrenmenin temelini merak oluşturuyor ve merak düzeyi arttıkça akademik başarı da artıyor. Bununla beraber düşük gelirli ailelerin çocuklarında merak ve akademik başarı arasındaki ilişki daha fazla. Bu bulgular ailelere, eğitmenlere ve devlet yöneticilerine akademik başarıya yaklaşımlarında yeni öngörüler sağlayabilir.” Yani merak eden daha başarılı!