Yaş ayrımcılığı yani yaşlı kişilere karşı önyargı ve ayrımcılığa yol açan basmakalıp görüşler sadece genç erişkinlerde değil, üç yaşındaki çocuklarda bile görülen bir durum. Bu ayrımcılığın altında yatan etkenleri araştırmak için Belçika’daki Liège Üniversitesi’nde yaşları yedi ila on altı arasında değişen bin yüz elli bir çocuk ve genç üzerinde bir çalışma yapıldı. Child Development dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar çocuklara yaşlanmak ve yaşlılarla ilgili düşüncelerini sordu. Ayrıca büyükanne ve büyükbabalarının sağlığı, iki neslin hangi sıklıkta görüştüğü ve çocukların büyükanne ve büyükbabalarıyla ilişkileri hakkında hisleriyle ilgili bilgiler topladı. Çocuklar ve gençlerin yaşlılarla ilgili düşünceleri genel olarak tarafsız ya da olumluydu. Kızlar erkeklere göre biraz daha yüksek oranda olumlu görüşe sahipti ayrıca kendi yaşlılıklarıyla ilgili de daha hoş fikir bildirdi. Büyükanne ve büyükbabanın sağlığı gençlerin yaş ayrımcılığı üzerine görüşlerini etkiledi: Büyükanne veya büyükbabasının sağlığı kötü olanların yaş ayrımcılığı yapma olasılığı daha yüksekti. Gençlerin yaşlılarla ilgili düşüncelerini belirleyen en önemli etken büyükanne ve büyükbabalarıyla iletişimlerinin niteliğiydi. Nitekim yaş ayrımcılığının en düşük düzeyleri büyükanne ve büyükbabasıyla iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen gençlerde tespit edildi. Diğer yandan belirleyici olan iletişimin sıklığı değil, niteliğiydi. Gençlere büyükanne ve büyükbabalarını gördüklerinde ne hissettikleri sorulduğunda, kendilerini mutsuz hissedenler büyükanne ve büyükbabasıyla iletişimi zayıf olanlardı. Liège Üniversitesi’nde psikoloji profesörü ve çalışmanın yazarlarından Stéphane Adam konuyla ilgili şunları söyledi: “Pek çok çocuğun ilk ve en sık iletişim kurduğu yaşlılar büyükanne ve büyükbabalarıdır. Buna bağlı olarak yaş ayrımcılığını önlemek amacıyla tasarlanan nesiller arası programlara büyükanne ve büyükbabalar da dahil edilmelidir. Gelecek çalışmalarda büyükanne ve büyükbabayla nasıl bir iletişimin torunlar için faydalı olduğunu ve büyükanne ve büyükbabasıyla beraber yaşayan ya da onlara bakan çocuklar üzerindeki etkileri araştıracağız.”