Ebeveynliğin doğrudan ve dolaylı etkileri, çocuğun davranışlarını ve akranlarıyla ilişkilerini şekillendiriyor. Sert ebeveynliğe maruz kalan çocukların okulda başarısız olma riski daha fazla. Amerika’da Pittsburgh Üniversitesi’nin psikoloji bölümünde yapılan çalışmada “sert ebeveynlik” bağırma, vurma, sözlü ya da fiziksel tehdit gibi zorlayıcı davranışlar olarak tanımlandı.

Farklı ırksal ve sosyoekonomik özelliklere sahip toplam 1.482 öğrenci, yedinci sınıftan lise mezuniyetine kadar takip edildi. Katılımcılardan ebeveynlerinin fiziksel ve sözlü saldırısına maruz kalıp kalmadıkları, akranlarıyla etkileşimleri, suç işleme durumları ve cinsel davranışları hakkında bilgi vermeleri istendi. Araştırmacılar yedinci sınıfta sert ebeveynlik gören çocukların dokuzuncu sınıfa geldiklerinde akranlarıyla ilişkilerini, ebeveynlerinin kuralları dahil diğer sorumluluklarından daha üstün tuttuğunu tespit etti. Bu durum onları, on birinci sınıfta daha riskli davranışlarda bulunmaya yöneltti. Örneğin kız çocukları daha erken yaşta ve sık cinsel davranış sergilerken erkek çocukları hırsızlık ve kaba kuvvete başvurdu. Tamamlanan okul yılları değerlendirildiğinde tüm bu davranışların daha düşük akademik başarıya ve öğrencilerin lise veya yüksekokuldan ayrılmasına neden olduğu görüldü.

Çalışmanın başındaki araştırmacı Rochelle F. Hentges, duygusal gereksinimleri ebeveynleri tarafından karşılanmayan gençlerin akranlarından onay görmenin peşine düştüklerini belirtti ve bu durumun onları saldırganlığa, suça ve erken cinsel davranışlara yönlendirdiğini, çocukların okul hayatlarını tehlikeye attığını ekledi. Hentges, öğrencilere yönelik hazırlanan uygulamalı öğrenimi ve grup etkinliklerini içeren özel programların öğrencilerin akademik başarısına anlamlı katkı sağlayabileceği görüşünde.