Lindisfarne baskını Vikinglerin İzlanda’yı, Grönland’ı ve Kanada’daki Newfoundland’ı istila etmesini tarihsel olarak başlatır. Estonya’nın Baltık Denizi kıyılarında bulunan iki gemi kalıntısı Uppsala Üniversitesi’nden Neil Price’a göre son yüzyılın Vikinglerle ilgili en önemli keşfi; zira bulgular radyokarbon yöntemiyle Lindisfarne baskınından yüz yıl öncesine tarihleniyor.

Toplam kırk kişiye mezar olan iki savaş gemisinin birinde, üst üste istiflenmiş 33 kişi tahta kalkanların altında yatıyor. Bu seçkin askerler iki yanı keskin kılıçlarıyla birlikteyken liderleri olduğu tahmin edilen bir tanesi elmas kabzalı bir kılıç ve ağzında mors dişinden yapılma değerli bir parçayla uzanmakta. Araştırma ekibi bu kalıntıda Vendel devrindeki kölelerin izini sürüyor. Vendel devri sayısı hızla artan deniz filosunun idamesi için dev tahta gemilere koşulabilecek köle ihtiyacının arttığı süreç olarak bilinir. Bu dönemde koyun otlatacak meraların açılması, yün üretimi ve gemi yapımı için de insan gücü gerekiyordu. Simon Fraser Üniversitesi’nden Ben Raffield birçok kaynakta Vikinglerin köle taşımacılığı ve ticareti yaptığının yazıldığını belirtiyor.

Bilimciler ayrıca seks köleliğinin de yaygın olduğunu düşünüyor. Zira bu dönemde Germen kültüründe çok kadınla evlenmenin yaygın olduğu biliniyor. Neil Price’a göre dönem İskandinavya’sında fakirler ancak İskandinavya dışından eş edinebiliyordu. Bu dönemin izleri günümüzde hâlâ mevcut. Son bin yıldır çoğunluğu yer değiştirmemiş İzlanda halkının DNA’sı tam da bu hipotezi destekliyor. Analizler, İzlandalıların üçte birinin bugünkü Norveç’ten göç ettiğini göstermekte. Adadaki kadınların yarısının Britanya adalarından akrabasının olması da tarihçilerin tezini destekliyor.