Yunnan Ziraat Üniversitesi’nden Prof. Dong Yang ve ekibi, dünya çapında yaklaşık 5 bin üzüm genetik kaynağı topladı, genom analizini tamamlamak için üç yıl harcadı ve ekili asmaların referans genomunun haritasını çıkardı. Bu çalışma, farklı yabani üzüm ekotiplerinin evcilleştirilmesinin yaklaşık 11 bin yıl önce Batı Asya ve Kafkasya’da eş zamanlı olarak gerçekleştiği ile sofralık ve şaraplık üzüm asmalarının ortaya çıktığını gösterdi.

Science dergisinde kapak konusu olarak işlenen makaleye göre, üzümler Batı Asya’daki erken çiftçilerle birlikte Avrupa’ya dağıldı, eski vahşi Batı ekotipleriyle iç içe girdi. Ardından geç Neolitik’te insan göçü yolları boyunca muskat ve benzersiz batı şaraplık üzüm atalarına doğru çeşitlendi. Evcilleştirme özelliklerinin analizleri ayrıca meyvenin lezzeti, hermafroditizm, misket aroması ve ten rengi için seçim konusunda yeni bilgiler de ortaya koyuyor. Ekip, araştırma sonuçlarının fonksiyonel genom araştırmalarını ve üzüm ıslahını desteklediğini belirtiyor.