Çatışma alanlarındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik ülkelerin ve fon sağlayıcıların sorumluluk alması için Abu Dabi’de uluslararası bir konferans düzenleniyor.

Günümüzde yaşanan silahlı çatışmalar ve terörizm milyonlarca kadın ve erkeğin hayatını etkiliyor. Korkunç insani bilançolarının yanı sıra tahrip ettikleri ülkelerdeki halkların kültürlerine de şiddetli zarar veriyor. Savaş insanlığın ortak mülkünü, hafızamızın bekçisi ve insanoğlunun olağanüstü yaratıcılığının tanığı olan kültürel mirası hedef alıyor.

Ortadoğu’da savaş tehdidi altındaki kültürel mirası korumaya yönelik olarak 2 - 3 Aralık tarihleri arasında Abu Dabi’de Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir konferans düzenliyor. Birçok devlet başkanı ve hükümet yetkilisinin katılacağı konferansın sonucunda ortak karar alınması ve fon oluşturulması hedefleniyor. Abu Dabi Konferansı üç konu başlığına odaklanıyor: Kültürel mirasın korunmasına ilişkin önleyici tedbirler, acil koruma tedbirleri ve çatışma sonrası dönem için rehabilitasyon. Bunlara ek olarak konferansta uluslararası fon oluşturmak ve kültür varlıklarına yönelik sığınak ağının etkinleştirilmesi konulu iki yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Konferansın somut hedeflerinden ilki tehlike altında bulunan kültürel mirasın korunmasına ilişkin çalışmalara finans kaynağı sağlayacak uluslararası fon; ikinci hedef uluslararası sığınak ağının yani silahlı çatışma altında bulunan ülkeden gelen kültür varlıklarının geçici kabulüne yönelik ortak teminat taahhüt eden ülkeler topluluğu oluşturmak. Bir diğer hedef de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından çerçeve kararın alınması için ortak siyasi deklarasyonun kabulünü sağlamak.

UNESCO’nun etkili bir üyesi, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) üyesi çok sayıda araştırmacı ve akademisyeni bulunan, önemli araştırma enstitülerine sahip Türkiye, uluslararası sığınak ağının kurulmasına yardımcı olabilecek vazgeçilmez bir aktör. Uluslararası konferansa Türkiye’den ICOM başkanı Suay Aksoy katılacak.