İlk insanların Afrika’dan göçerek dünyaya yayılmasının bundan 60 ila 70 bin yıl öncesinde gerçekleştiği bilinir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hawaii Üniversitesi’nde görevli Axel Timmerman ve Tobias Friedrich’in Nature dergisinde yayınlanan çalışmasıyla bu bilgininin güncellenmesi gerekti. Yeni yapılan iklim modellemesi ve fosil kayıtlarına dayalı çalışmaya göre Homo sapiens’in Afrika’yı terk edişi bundan yaklaşık 100 bin yıl önce başladı ve her 20 bin yılda bir ilk insanlar Afrika’yı terk ederek dünyaya yayılmaya devam etti.

Yaklaşık 100 bin yıl öncesinden başlayan hava olayları, insanların Afrika’dan göçü için birden fazla fırsat sundu. Afrika’dan çıkışta en önemli engelleri Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’nda yer alan devasa çöller oluşturdu. Tarih boyunca her 20 bin yılda dünya ekseninin yatık olmasından dolayı tropik ve tropik altı bitki örtüsünde değişimler yaşandı. Bitki örtüsünün iklime bağlı yer değiştirmesi devasa çöllerin Afrika’daki savanlara benzemesine neden oldu. Araştırmanın yazarlarından Axel Timmerman, Magma dergisine şu açıklamalarda bulundu: “Bu dönemlerde kuzeye göç eden hayvanları takip eden avcı derleyiciler, buradaki uygun iklim koşullarından fayda sağlayarak kuzeye yayılım gösteriyor ve defalarca bu fırsatı yakalıyor.”

Çalışmanın sürpriz bulgusu, fosil kayıtlarının 45 bin yıl önce Avrupa’da yaşadığını belgelediği insanların, bu bölgeye 90 bin yıl önce ulaşma şansına sahip olduğunu ortaya koyması. Bu şekilde Homo sapiens’in yok olan kuşaklarının da olabileceğini belirten Timmerman, açıklamalarına şunları ekledi: “Tabii ulaşmak yetmiyor, burada sert iklim koşullarıyla başa çıkabilmeleri lazım. Mesela üst enlemlerdeki düşük güneş ışımasından kaynaklı D vitamini üretimi düşüşüne karşı da adapte olabilmeliler.”