Dünya Sulak Alanlar günü (2 Şubat) yaklaşırken Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) uzmanları başta Anadolu olmak üzere bütün Akdeniz’deki sulak alanlara yönelik tehditlere dikkat çekti. Geçen yılın aralık ayında yayınlanan Önemli Tatlısu Alanları çalışması kapsamında Türkiye ve Ortadoğu’da Akdeniz sıcak noktasında yer alan sulak alanlardaki balık ve tatlı su omurgasızlarının durumu değerlendirildi. Bu değerlendirmeyle iç sularda alt havza ölçeğinde Anadolu’da nesli tehlike altında ve dar yayılışlı türlerin bulunduğu sulak alanlar belirlendi. Önemli tatlısu alanları, dünyada ilk uygulamasını Doğa Derneği’nin gerçekleştirdiği önemli doğa alanı yönteminin tatlısu ekosistemleri için uyarlandığı bilimsel yöntem. Bu çalışmanın bulgularına göre Türkiye’deki 28 alt havzada küresel öncelikte korunması gereken türlerin yaşadığı tespit edildi. Bu alt havzalardan 13 tanesi dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan balık veya tatlısu omurgasızı barındıran sıfır yok oluş alanı olarak tescillendi. Türkiye’de en çok tehlike altında tür barındıran bölgeler Beyşehir Gölü ve çevresi (13 tür), Asi Nehri (10 tür), Çivril Gölü (8 tür) ve çevresi oldu. IUCN uzmanları önemli tatlısu alanlarına yönelik en önemli iki tehdidi, barajlarla su rejimine müdahale ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı olarak sıraladı.