İzmir’in Karaburun ilçesinde Yaylaköy mevkiinde yer alan zeytinlik “tarımsal faaliyet bulunmadığı” gerekçesiyle güneş enerjisi santralı (GES) firmasına tahsis edildi. GES’e karşı açılan davada mahkeme yürütmenin durdurulması kararını 5 bin zeytin ağacı kesildikten sonra verdi.


Zeytin Ağaçları “Kamu Yararı” İçin Kesildi 1

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı gerekçesinde ise “… yöre halkının tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu ve dava konusu projenin gerçekleştirilmesi planlanan alan dışında alternatif alanların bulunduğu göz önüne alındığında, projenin, dava konusu alanda planlanmasında kamu yararı bulunduğundan söz edilmeyeceği anlaşıldığından, İzmir ili Karaburun ilçesi Pirenli Dağı, Kurkaya Tepe, Yayla Düzü, Değirmentepe, Çataltepe, Mınıslı Mevkii sınırları içerisinde yapılması planlanan Karaburun Rüzgâr Enerji Santrali Yardımcı Kaynak GES projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadeleri yer aldı.


Zeytin Ağaçları “Kamu Yararı” İçin Kesildi 2

Davayı takip eden Altıparmak Hukuk Bürosu’ndan Avukat Cem Altıparmak ise süreci şu şekilde aktardı: “GES’e karşı dava 10 Mayıs 2023 tarihinde açıldı. Mahkeme yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararını “keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp rapor alındıktan sonra” vereceğini bildirdi. 15 Eylül 2023’te keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşiften 15 gün sonra 30 Eylül 2023 tarihinde GES firmasına ait iş makineleri, zeytin ağaçlandırma sahasına girerek binlerce zeytin ağacını kesti. Mahkemeye acilen “yürütmenin durdurulması” kararı vermesi için yazılı başvuruda bulunmamıza rağmen mahkeme “yürütmenin durdurulması kararını” vermedi. Yürütmeyi durdurma kararı verilen 26 Ocak 2024 tarihine kadar dört kez yapılan yasa dışı kesimlerde kaybedilen ağaç sayısı 5 bini buldu. Dava süreci devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca yapılan denetimlerde, İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nce dava konusu zeytinlik arazisi hakkında usulsüz olarak “marjinal tarım alanı raporu” verildiği ve hukuka aykırı bir şekilde “ÇED Olumlu” kararı alınmasına yol açıldığı ortaya çıktı. Usulsüz rapor hazırlayan personel hakkında Bakanlık disiplin soruşturması süreci başlattı. İzmir 7. İdare Mahkemesi, 26 Ocak 2024 tarihli kararıyla, GES proje alanlarının yarısından fazlasını kaplayan, dikili tarım arazisi niteliğinde bulunan, 2007 yılından bu yana dikilen ve büyük ölçüde başarılı olduğu görülen zeytinliklerde GES projesi yapılmak istenmesinin kamu yararı taşımayacağına karar vererek projenin yürütmesini durdurdu. Takip ettiğimiz bu dava özelinde yaşanan hak ihlallerine, yargı makamlarının yürütmeyi durdurma kararı vermek konusundaki “tereddüt ve ataletlerinin” de yol açtığını söylemek zorundayız.”